Tillbaka

Sänd dina änglar (ARCD 1012).

Jerkers tonsättningar:

- Källan
- Sänd dina änglar
- Tack Gud
- Du är min
- Herden
- Ensam
- Marias vaggsång
- Aftonbön