Tillbaka

Toner från en källa (HCD 2002).

Jerkers tonsättningar:

All musik till 1000-års firandet av Sveriges kristnande.
Husaby, 14 juni 2000.